19 Gevonden: 1814

8 maart 1814

Een datum die in Bergen op Zoom niet mag worden vergeten. Een bevrijdingspoging van het Engelse leger dat de stad voor de Staatsen uit handen van het Napoleontische leger trachtte te bevrijden, mislukte faliekant, met honderden doden als resultaat.
Boeken over deze gebeurtenissen zijn op de site te downloaden.

1814: Gedenkstenen teruggeplaatst

De gedenkstenen voor de op 8 maart 1814 omgekomen Engelse officiers zijn op 1 maart teruggeplaatst, en worden op 8 maart 2016 onthuld in bijzijn van nazaten van een van de omgekomen officiers.

Gedenkstenen 1814 plechtig onthuld

In het bijzijn van het volledige College van Bergen op Zoom en de gidsen van SBM onthulden nazaten van een Engelse en een Nederlandse officier de replica’s van bij de kerkbrand van 10 april 172 verloren gegane gedenkstenen. Zij werden daarin bijgestaan door resp. de plv ambassadeur van Engeland en de burgemeester.

De bestorming der vesting Bergen op Zoom op 8 maart 1814

Dit boek beschrijft strijd die om en in Bergen op Zoom losbarstte aan het eind van de Franse Tijd. Nagenoeg geheel Nederland was door de Franse bezetters verlaten, en Koning Willem III was al maanden eerder in Scheveningen verwelkomd. Toch waren er nog vestingen bezet, waaronder Bergen op Zoom. Bij de bestorming door geallieerde troepen sneuvelden in de straten van Bergen op Zoom naar schatting 800 soldaten. Wellicht omdat er (slechts) 2 inwoners van de stad omkwamen, is deze strijd uit het collectieve geheugen verdwenen.
J.E. van Gorkum beschrijft de gebeurtenissen van die nacht vanuit zijn  eigen betrokkenheid als adviseur van de geallieerde troepen.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Tweedehands aanbod

1814: Verhaal van de verrassing van Bergen op Zoom

Terwijl Nederland begin 1814 nagenoeg geheel bevrijd was, waren nog enkele vestingsteden door de napoleontische legers bezet. Geallieerden legers probeerden in de nacht van 8 op 9 maart 1814 de vesting Bergen op Zoom uit de Franse greep te bevrijden. Deze actie mislukte, met vele slachtoffers als gevolg. Over deze oorlog in de straten van Bergen op Zoom is veel gepubliceerd. Zie hierover ook artikelen op deze website
In dit boek geeft de Franse gouverneur van de stad, Antoine Vincent Judes Louis Le Grand-Mollerat, een verslag van de bloedige strijd en de nasleep ervan. Het verslag biedt veel detailinformatie hoe de bezettingsmacht deze vesting verdedigde tegen de onverhoedse aanval van Engelse troepen onder leiding van generaal Thomas Graham.
Elders in deze bibliotheek vindt u meer publicaties over deze strijd, die vanuit andere gezichtshoeken zijn belicht.
Een facsimile van deze publicatie vindt u hier.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

Tweedehands aanbod

Een verrassingsaanval: extra grote kaart

Afbeelding bij artikel “verrassingsaanval” in de Waterschans van maart 2014.

Publicaties van de Geschiedkundige Kring

De stad Bergen op Zoom kan bogen op een uitgebreid scala aan onderzoeksverslagen en publicaties over de recente en minder recente geschiedenis van de stad. Jaarlijks groeit deze indrukwekkende hoeveelheid nog aan. Het uitbrengen van publicaties staat of valt echter met te verwachten verkoopresultaten. De Geschiedkundige Kring draagt vaak op enigerlei wijze bij om publicatie van dergelijke studies mogelijk te maken.  Het is de laatste jaren gebruikelijk om zo’n boek als periodiek geschenk aan de leden van de Geschiedkundige Kring aan te bieden. De publicaties die onder verantwoordelijkheid van, of met medewerking van de Geschiedkundige Kring tot stand kwamen vormen inmiddels op zichzelf al een indrukwekkende reeks. Naast het tijdschrift de Waterschans vormt deze reeks een van de kroonjuwelen van de Kring, en voor leden een geweldige verrijking van het lidmaatschap. Voor anderen een extra reden om zo spoedig mogelijk lid te worden. Niet alle publicaties zijn nog via de Geschiedkundige Kring verkrijgbaar; soms treft u ze nog in de reguliere boekhandel, en met enige regelmaat (en geluk!) zijn oudere publicaties in antiquariaten te vinden.  2016  Twaalf ambachten, één familie Een oud schriftje in een archief was de aanleiding voor het schrijven van dit boek. In een gevormd handschrift stonden er recepten genoteerd voor toepassing in de schrijnwerkerij. Met het onderzoeken van dit cahier kwam een groter onderzoek op gang namelijk naar verschillende leden van één familie. En gaande de research kwam weer een stukje van het verhaal van de stad Bergen op Zoom tot leven. Vooral de negentiende-eeuwse ontwikkelingen van de stad worden levendiger met het lezen van dit boek. Veel van wat werd opgebouwd is […]

module 7 – Markiezenhof

Docent: Jan Weyts Vragen en antwoorden Het indrukwekkende Markiezenhof maakt nieuwsgierig. Hoe woonden en werkten er  in de loop van de voorbije vijfhonderd jaar de adellijke lieden, hun hofhouding en ambtenaren, maar ook de militairen, want ruim honderdvijftig jaar leefden er soldaten. Zijn er meer van die stadspaleizen en waarin komen die overeen? Hoe was het stadspaleis gemeubileerd? Welke verhalen zijn er aan het gebouw verbonden, moord en doodslag, inbraken, branden? Wat dacht u van de Franse gewonden die in maart 1814 uit protest hun kribben in brand staken!In deze module Markiezenhof krijgt u op deze en andere vragen antwoord, wordt uw kennis verrijkt en uw verbeelding geprikkeld. Invalshoeken In deze module gebruikt de docent vier invalshoeken om u over de geschiedenis van dit stadspaleis zo volledig mogelijk te informeren. 1. De plaats van het Markiezenhof te midden van de andere stadspaleizen. Het Markiezenhof is bedoeld als stadspaleis voor de heren en later de markiezen van Bergen op Zoom. Leden van de familie Van Glymes. In zijn tijd was het bepaald geen uniek gebouw. In de Zuidelijke Nederlanden waren er zeker nog vijftien van dergelijke gebouwen. De Van Glymessen bezaten er twee: een in Bergen op Zoom en een in Brussel. In dit deel van de module verkennen de docenten met u de overeenkomsten en de verschillen. 2. De uiteenlopende functies van het gebouw. Reeds vanaf de bouw vervulde het Markiezenhof meerdere functies: woonpaleis voor de heren en markiezen, archief en kantoor voor het markiezaat, bureau van het hoogste rechtscollege. In de loop van de eeuwen wisselden deze functies naar gelang […]

Een raadselachtig schot

Vanuit de Moeregrebstraat is in de achtergevel van het pand Rijkebuurtstraat een kogel te zien die er volgens een zegsman al sedert mensenheugenis zit. DE vraag is: hoe is die kogel daar gekomen? Een uitdaging voor de lezer.