Zoekresultaten voor: 1814

De bestorming der vesting Bergen op Zoom op 8 maart 1814

De bestorming der vesting Bergen op Zoom op 8 maart 1814

Dit boek beschrijft strijd die om en in Bergen op Zoom losbarstte aan het eind van de Franse Tijd. Nagenoeg geheel Nederland was door de Franse bezetters verlaten, en Koning Willem III was al maanden eerder in Scheveningen verwelkomd. Toch waren er nog vestingen bezet, waaronder Bergen op Zoom. Bij de bestorming door geallieerde troepen sneuvelden in de straten van Bergen op Zoom naar schatting 800 soldaten. Wellicht omdat er (slechts) 2 inwoners van de stad omkwamen, is deze strijd uit het collectieve geheugen verdwenen.
J.E. van Gorkum beschrijft de gebeurtenissen van die nacht vanuit zijn  eigen betrokkenheid als adviseur van de geallieerde troepen.

[button title="Haal dit boek op (pdf)" link="http://www.geschiedkundigekringboz.nl/site/wp-content/uploads/2018/12/bestorming-der-vesting-Bergen-op-Zoom-De-JAN-EGBERTUS-VAN-GORKUM.pdf" target="_blank" align="" icon="" icon_position="" color="" font_color="" size="2" full_width="" class="" download="" rel=""] [button title="Haal dit boek op (epub)" link="http://www.geschiedkundigekringboz.nl/site/wp-content/uploads/2018/12/bestorming-der-vesting-Bergen-op-Zoom-De-JAN-EGBERTUS-VAN-GORKUM.epub" target=" _blank" align="" icon="" icon_position="" color="" font_color="" size="2" full_width="" class="" download="" rel=""]

1814: Verhaal van de verrassing van Bergen op Zoom

1814: Verhaal van de verrassing van Bergen op Zoom

Terwijl Nederland begin 1814 nagenoeg geheel bevrijd was, waren nog enkele vestingsteden door de napoleontische legers bezet. Geallieerden legers probeerden in de nacht van 8 op 9 maart 1814 de vesting Bergen op Zoom uit de Franse greep te bevrijden. Deze actie mislukte, met vele slachtoffers als gevolg. Over deze oorlog in de straten van Bergen op Zoom is veel gepubliceerd. Zie hierover ook artikelen op deze website
In dit boek geeft de Franse gouverneur van de stad, Antoine Vincent Judes Louis Le Grand-Mollerat, een verslag van de bloedige strijd en de nasleep ervan. Het verslag biedt veel detailinformatie hoe de bezettingsmacht deze vesting verdedigde tegen de onverhoedse aanval van Engelse troepen onder leiding van generaal Thomas Graham.
Elders in deze bibliotheek vindt u meer publicaties over deze strijd, die vanuit andere gezichtshoeken zijn belicht.
Een facsimile van deze publicatie vindt u hier.

[button title="Haal dit boek op (pdf)" link="http://www.geschiedkundigekringboz.nl/site/wp-content/uploads/2019/01/Verhaal-van-de-verrassing-van-Bergen-op-Zoom-Le-Grand-Mollerat.pdf" target="_blank" align="" icon="" icon_position="" color="" font_color="" size="2" full_width="" class="" download="" rel=""] [button title="Haal dit boek op (epub)" link="http://www.geschiedkundigekringboz.nl/site/wp-content/uploads/2019/01/Verhaal-van-de-verrassing-van-Bergen-op-Zoom-Le-Grand-Mollerat.epub" target=" _blank" align="" icon="" icon_position="" color="" font_color="" size="2" full_width="" class="" download="" rel=""]

8 maart 1814

8 maart 1814

Een datum die in Bergen op Zoom niet mag worden vergeten. Een bevrijdingspoging van het Engelse leger dat de stad voor de Staatsen uit handen van het Napoleontische leger trachtte te bevrijden, mislukte faliekant, met honderden doden als resultaat.
Boeken over deze gebeurtenissen zijn op de site te downloaden.

Grepen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom

Grepen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom

Het onderzoek dat historicus en garnizoenscommandant Th. A. Boeree deed naar de vestinggeschiedenis van Bergen op Zoom leverde meer op dan dat. In de dertiger jaren van de vorige eeuw verschenen korte publicaties in het tijdschrift ‘de Geertruydtsbronne’ maar ook in het dagblad De Zoom.
De publicaties in het laatste blad werden later gebundeld, en zijn hier weer toegankelijk. Beginnend met de opkomst en bloei van de stad volgen na de neergang als handelsstad vele stukjes over wat de vestingperiode van de stad genoemd kan worden. De serie sluit af met een beschrijving van de strijd in de nacht van 8 op 9 maart 1814, toen geallieerde Engelse troepen de Franse bezetter vergeefs uit de vesting trachtte te drijven.
De bundel biedt de lezer de mogelijkheid om op eenvoudige en snelle wijze kennis te maken met de geschiedenis van de stad Bergen op Zoom, en wekt beslist de interesse naar méér. Daarvoor zijn vele andere publicaties van vele auteurs verschenen.

[button title="Haal dit boek op (pdf)" link="http://www.geschiedkundigekringboz.nl/site/wp-content/uploads/2018/11/Grepen-uit-de-geschiedenis-van-Bergen-op-Zoom-Th.-A-Boeree.pdf" target="_blank" align="" icon="" icon_position="" color="" font_color="" size="2" full_width="" class="" download="" rel=""] [button title="Haal dit boek op (epub)" link="http://www.geschiedkundigekringboz.nl/site/wp-content/uploads/2018/11/Grepen-uit-de-geschiedenis-van-Bergen-op-Zoom-Th.-A-Boeree.epub" target=" _blank" align="" icon="" icon_position="" color="" font_color="" size="2" full_width="" class="" download="" rel=""]

Om de vruchten van Gods berg

Om de vruchten van Gods berg

In 1580 kwam met een beeldenstorm in de plaatselijke kerken en kapellen een einde aan de (openbare) katholieke godsdienstbeoefening in de stad. Het was het begin van een succesvolle reformatie van deze stad en haar bevolking: tijdens de oorlog tegen Spanje groeide Bergen op Zoom uit tot hét gereformeerde bolwerk van het Zuiden. Na de vrede van Munster nam de werfkracht van de katholieke kerk, vooral dank zij de inspanningen van de minderbroeders en plaatselijke leken, sterk toe. Dat, en de constante toestroom van immigranten maakte dat de katholieken na 1700 weer de meerderheid vormen binnen de vesting.
Onder de originele titel ‘Om de vruchten van Gods berg’ biedt dit boekje van drs. Charles de Mooij een zeer lezenswaardig overzicht van de Bergse kerkgenootschappen en hun conflicten tussen 1795 en 1814.
1983

[button title="Haal dit boek op (pdf)" link="http://www.geschiedkundigekringboz.nl/site/wp-content/uploads/2018/01/Om-de-vruchten-van-Gods-berg.pdf" target="_blank" align="" icon="" icon_position="" color="" font_color="" size="2" full_width="" class="" download="" rel=""]

Auteursrichtlijnen

Algemeen Tekst Typ wél een spatie voor en na een liggend streepje dat als gedachtestreepje of aandachtstreepje wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld: de band speelde – geheel volgens afspraak – tot de late uurtjes. Afbeeldingen Maker (eventueel geboortejaar-sterfjaar). Titel, jaartal, materiaal, afmetingen. Plaats waar het zich bevindt, indien van toepassing de eigenaar, eventueel inventarisnummer.Bijvoorbeeld:Quinten Metsys (1466-1530). Calvarie met…

St Jacobspoort opgegraven
| | |

St Jacobspoort opgegraven

Een (deel van) de uit eind 15e cq begin 16e eeuw daterende stadspoort is bij het bouwrijp maken van het vroegere Spiritus-(Nedalco) terrein blootgelegd. Een belangrijk historisch relict dat al dateert van vóór de vestingtijd. Als deze resten zichtbaar blijven, houden ze mede de herinnering levend aan zowel de handelsstad als vestingstad die beide voor de Nederlanden een belangrijke rol vervulden.