In het derde nummer van De Waterschans van 2018 treft U de volgende artikelen aan:

De zuilen van de Heerenkamer
Jan Weyts
Restauratiearchitect Jan Weyts maakt melding van een interessante vondst die hij in de archieven heeft gedaan. Dankzij dit nieuwe gegeven is duidelijk geworden wat de oorsprong is geweest van enkele bijzondere bouwonderdelen van het stadhuis. De vraag naar die herkomst was een zaak die al langere tijd speelde.

Schoeff in het Markiezenhof
Jan Peeters
Het artikel gaat over een raadselachtig schilderijtje in het Markiezenhof. Wie het gemaakt had en waarom het museum dit schilderij had verworven, was niet bekend. Stukje bij beetje wordt het raadsel ontsluierd. De schilder blijkt destijds al eens met het Markiezenhof te maken te hebben gehad. Vandaag de dag zou zijn werk een belangrijke functie kunnen vervullen in Bergen op Zoom.

Het balkon van het Markiezenhof. Een derde verband tussen de familie Van Sypestyn en Bergen op Zoom
Bart van Eekelen
De auteur houdt zich sinds enige jaren bezig met de bouwgeschiedenis van het Markiezenhof. In zijn artikel gaat het over een achttiende-eeuws element in het gebouw. Bart beschrijft waar het oorspronkelijk vandaan komt en hoe het in Bergen terecht is gekomen. Tussen de familie van de opdrachtgever en Bergen op Zoom is er een al eerder opgemerkte, toevallige, maar wel interessante relatie.

Bergse omgekomen bij bombardement in Nijmegen
Marianne de Hoogh-Andriessen
Het artikel is een nieuw deel in de reeks oorlogsverhalen van Marianne de Hoogh. Deze keer gaat het niet over een held uit het verzet, maar over een jonge Bergse vrouw die de pech had om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn. Al is de oorlog nog zo lang geleden, deze verhalen laten ons niet onberoerd.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *