Het bestuur heeft in samenspraak met de diverse partners en werkgroepen besloten om in lijn met het RIVM advies de komende activiteiten op te schorten.

  • De grote excursie naar de Van Eyck tentoonstelling is afgelast en zal wellicht op een later stadium alsnog plaats vinden. Zodra daar informatie over bekend wordt zal dit met de ingeschreven deelnemers gecommuniceerd worden.
  • De Hofzaallezingen zijn ook uitgesteld, waarschijnlijk zullen de laatste 2 lezingen in het najaar plaats vinden. Kaarthouders zullen nader bericht worden. Mocht u uw gegevens dinsdag 10 maart niet doorgegeven hebben kunt u een bericht sturen naar secretaris@geschiedkundigekringboz.nl.
  • De Geschiedenisquiz wordt verzet naar vrijdag 18 september. De teams en alle vrijwilligers zullen z.s.m. geïnformeerd worden.
  • De Algemene Ledenvergadering zal geen doorgang vinden in de huidige opzet. Het bestuur bezint zich op een alternatieve oplossing of verplaatsing.
  • De resterende lessen van de School voor Geschiedenis zullen ook verplaatst worden, de cursisten zullen geïnformeerd worden wanneer de lessen later ingevuld kunnen worden.

Vergelijkbare berichten