In april neemt naast de voorzitter, Ad van den Bulck, ook Willem Vermeulen, bestuurslid, om statutaire redenen afscheid van het bestuur.  Beiden zijn dan twee maal drie jaar actief geweest.  Het bestuur wil graag in gesprek met belangstellenden voor de functie bestuurslid.  Voor de vacature voorzitter is reeds een kandidaat , die door het bestuur zal worden voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2013.
Onze belangstelling gaat uit naar mensen die

  • enige bestuurservaring hebben
  • creatief zijn
  • affiniteit met geschiedenis hebben
  • over gevoel voor taal beschikken

Als u zelf geen interesse heeft in een bestuursfunctie, kent u wellicht iemand, die dit wel heeft en wilt u hem/haar opmerkzaam maken op deze oproep.
Wij verzoeken kandidaten vóór maandag  21  januari 2013 te reageren bij de secretaris, Greetje Hage, bij voorkeur per e-mail: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl of telefonisch 0164-243144.

Zij kan u ook nader informeren over het bestuurslidmaatschap.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw aandacht in deze.

 

Het bestuur van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom

Vergelijkbare berichten