Klik op het boek om de brochure met bestelformulier te downloaden

De stichting Bergen op Zilver is inmiddels een aantal jaren bezig om de nog nagenoeg onbekende geschiedenis van de zilversmeden in en om Bergen op Zoom in kaart te brengen. Het blijkt een lacune in de actuele geschiedschrijving. Inmiddels zijn maar liefst 362 zilversmeden gevonden in allerlei archieven, waarvan 295 werkten in Bergen op Zoom, 18 in Steenbergen, 17 in Zevenbergen, 12 in Oudenbosch. Veel van wat deze zilversmeden in de loop der eeuwen maakten, is verloren gegaan omdat het zilver werd gebruikt als betaalmiddel of als metaal voor nieuwe zilveren voorwerpen. Toch heeft de stichting en grote hoeveelheid voorwerpen weten te lokaliseren. Veel hiervan is door de eigenaren beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling van 20 mei tot 29 oktober 2017.
Bovendien werd de geschiedenis van deze bijna vergeten nijverheid opgenomen in een boek over de zilversmeden in het markiezaat. Dit boek bevat tevens een catalogus van de tot nog toe ontdekte zilveren voorwerpen, voorzien van fraaie kleurenfoto’s.
Dit unieke standaardwerk komt tegelijk met de opening van de tentoonstelling op de markt. Het is nu (tot 15 april) nog mogelijk om te profiteren van een speciale voorintekenprijs van €42,50. Als u hiervan gebruik wilt maken, download dan hier de intekenfolder en stuur deze voor 15 april naar een der aangegeven adressen.
Lid van de Geschiedkundige Kring? Lees de tip onderaan.

“VOOR IEDEREEN DIE GEÏNTERESSEERD IS IN DE RIJKE GESCHIEDENIS VAN BERGEN OP ZOOM EN WEST­BRABANT IS DIT BOEK EEN ABSOLUTE AANRADER!”

Comité van Aanbeveling
Prof. Dr. A.M. Koldeweij
Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
Dr. CH.C.M. De Mooij
Directeur, Het Noord-Brabants Museum, Den Bosch
Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk
Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant
Drs. J.M.M. Polman
Commissaris van de Koning van de provincie Zeeland
Dr. F.A. Petter
Burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom
Drs. A. Pechtold
Fractievoorzitter en politiek leider van D66
Prof. Dr. L. de Ren
Hoogleraar Kunstwetenschappen aan de Universiteit te Leuven

Leden van de Kring, let op!

Bent u lid van de Geschiedkundige Kring, wacht dan liever de Waterschans van het eerste kwartaal van 2017 af. Daarin treft u een formulier waarmee u door bemiddeling van de Kring een nóg interessanter voorstel krijgt. Ook dat formulier moet u dan wel vóór 15 april aanleveren!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *