De complete index van Het tijdschrift De Waterschans is online beschikbaar. Deze index toont in een doorlopende tabel alle artikelen die in de loop der jaren zijn verschenen. Als u in de index op een titel klikt wordt meteen het betreffende artikel via de WBA-site (West Brabants Archief) getoond, op de twee laatste jaargangen na.
Uiteraard kunt u via de WBA-site op elk trefwoord zoeken. Toch ontdek je niet zomaar dat er bijvoorbeeld een serie van 30 delen is verschenen door G. Huybregts, waarin de Geschiedenis van Bergen op Zoom vanaf het vroegste begin tot heden ten dage is beschreven. Of welke auteurs de Waterschans steeds hebben gevuld. Dat kan nu allemaal wel, en nog meer. U kunt de hele index bijvoorbeeld ook downloaden. Dan kunt u filteren middels selectieknopjes in de (excel-)tabel (helaas kan dit niet in de acrobat-versie)
Bij het doorkijken van de index stuit je voortdurend op publicaties waarvan je het bestaan misschien niet eens wist, en dus ook niet zocht.  De index vertelt u ook in welke jaargang, welke uitgave en op welke bladzijde een artikel te vinden is. Zo zoekt u ook heel wat gemakkelijker in uw eigen verzameling Waterschansen. waterschans-tabelafbeelding
Wellicht merkt u op dat er in de eerste jaren nummers ontbreken, en zelfs een hele jaargang afwezig is. Dat is geen fout in de index, dat is een gevolg van het destijds soms wat onregelmatig verschijnen. Daarom loopt ook het aantal jaargangen niet parallel met de leeftijd van de Geschiedkundige Kring.

Download

U kunt de index ook downloaden. Ga daarvoor naar de hoofdpagina van deze site, en schuif naar beneden.  Het bestand wordt met regelmaat aangevuld. Kijk dus af en toe of u de laatste versie hebt. Download: klik met de rechter muisknop op Acrobat-bestand of Excel-bestand, kies voor ‘Doel opslaan als’ en wijs een locatie op uw PC aan.
Het Excel-bestand biedt de mogelijkheid om filters te gebruiken om gericht te zoeken. Daarvoor moet het programma Excel of gelijkwaardig op uw PC zijn geïnstalleerd. Voor het Acrobat-bestand is Acrobat reader nodig, wat waarschijnlijk al op uw PC is geïnstalleerd. U kunt Acrobat Reader ook hier downloaden, maar vergeet vooral niet de ‘optionele aanbiedingen’ uit te schakelen.

3 thoughts on “Waterschans: een ware encyclopedie

 1. Dick Westerhof

  Gisteren bezochte mijn vrouw en ik het museum Mayer van den Bergh in Antwerpen. (www.museummayervandenbergh.be).
  Hier hang een Triptiek “Calvarie met stichterspaar van Quinten Metsys (1465-1530).
  De tekst hierbij is bijzonder (ik weet niet of dit al eens is gemeld. Ik vind geen zoekfunktie om dat na te zoeken) ;

  Een triptiek voor een dak
  Antiqair Francois van Waegeninge kocht dit werk, als tussenpersoon, voor kunstverzamelaar Fritz Mayer van den Bergh van de pastoor van de H. Maagdkerk te Bergen op Zoom.
  De toestemming voor verkoop die de bisschop gaf, was ingegeven door financiele redenen : de nieuwe pastorie wachtte immers op een zinken dakbedekking.
  einde citaat bij dit kunstwerk.

  met vriendelijke groeten, Leni & Dick Westerhof, Kleine Melanen 6, 4614 RG Bergen op Zoom

 2. Jan Dietvorst

  Hallo Dick
  Kijk eens in de Waterschans 1991 deel 1 blz 2
  Een artikel van Fons Gieles
  Ik hoop dat ik je hiermee geholpen hebt
  Succes
  Groetjes Jan Dietvorst

  1. Ad van Loon

   Jan, het zal je genoegen doen dat er naar aanleiding van de melding van Dick al eerder een artikel aan dit onderwerp gewijd werd op de website. Zie ‘Dit komt niet meer terug’. Enne, lees de ‘uitdaging’ die in dit artikeltje staat. Neem gerust de handschoen op!

Uw reactie?