Als u niet weet wat te doen op 10 en/of 11 februari is een uitstapje naar Antwerpen misschien een leuke bestemming. Dank zij een tip van De Scherminckel ontdekte uw redactie dat een belangrijk onderdeel van van de zogenaamde Spaanse omwalling van Antwerpen dat weekend voor het publiek toegankelijk is. Voor de aanleg van autotunnels en tramtunnels voor de Noorderlijn is (onder meer) de Kipdorpbrug van die vroegere omwalling uitgegraven. (het hele project, waardoor de Italielei en Frankrijklei verkeersluw worden gemaakt, wordt hier uitgelegd)
De brug blijft overigens bewaard, ofschoon enkele pijlers moeten verdwijnen om ruimte te maken voor een van de tunnels. De tunnels lopen straks dus onder de eigenlijke Kipdorpbrug door.
U kunt de historische bastion- en stadsmuren bezichtigen, ter plaatse zijn archeologen aanwezig om nadere toelichting te geven.
Meer informatie vindt u via deze links
Noorderlijn: archelogisch onderzoek Kipdorpbrug van start
en
Dagblad Demorgen: Publiek kring blootgelegde stadsomwalling te zien

De Spaanse omwalling werd geslecht om de aanleg van de Italielei en Frankrijklei mogelijk te maken

Gelukkig zijn de huidige generaties zich meer bewust dat sporen uit het verleden veel interessants bieden en dat het de moeite waard is om ze te behouden. Ook de Kipdorpbrug, of althans, een deel ervan, blijft in de toekomst zichtbaar voor het publiek. Omdat de leien indertijd over het tracé van de Spaanse omwalling zijn aangelegd, zal dit toch beperkt blijven tot  deze laat-middeleeuwse brug.
Afbeeldingen van andere delen van de Spaanse omwalling in deze grootse opgraving vindt u hier
Rechts ziet u de Spaanse omwalling geprojecteerd in de huidige bebouwing.

U vindt de Kipdorpbrug aan het eind van de Italielei waar deze overgaat in de Frankrijklei. Zie deze routekaart
Met de trein is deze plek nog makkelijker te bereiken, pakweg 300 m vanuit het station richting centrum.
Meer weten? lees dit artikel

Vergelijkbare berichten