Wie indertijd heeft deelgenomen aan de stadsexcursie naar het pand Hoogstraat 15 dat toen in restauratie was weet dit vast nog wel. Voor andere lezers van deze site is dit trouwens evenmin nieuws. Het verslag van die stadsexcursie vertelt onder de titel ‘Een paardenstal aan de Hoogstraat’ meteen waar het om gaat. Je verwacht immers in een achtertuin van een huis in de binnenstad zomaar geen paardenstal.

De achtergrond maakt onmiskenbaar duidelijk dat het hier om de tuin van Hoogstraat 15 gaat. Maar wie is dat jongetje?

Toch is die stal er nog steeds. En wat meer is: op de beeldbank van het Westbrabants Archief ontdekte uw verslaggever een foto met het bewijs dat die stal ook daadwerkelijk werd gebruikt. De foto toont weliswaar slechts een pony, maar het bewijs is er! Laat er geen twijfel over bestaan dat de toenmalige eigenares De Ram in de pre-motorische tijd beschikte over een eigen koets met ja, natuurlijk, paarden.
Nu er een paardje in de tuin achter het huis is ontdekt, rijst natuurlijk de vraag wie er op dat paardje zit? De naam van het kind kan het moment waarop de opname werd gemaakt, nader preciseren. Dus doet uw best! Nenvenstaande foto vergroot ziet u door er op te klikken of op de website van het Westbrabants Archief

Uw reactie?