De Geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op Zoom heeft deANBI status.Dat is een Algemeen Nut Beogende Instelling, die zich voor minstens 90% inzet voor het Algemeen Nut.
Dit is met name interessant bij uw giften aan de Geschiedkundige Kring vanwege de fiscale extra aftrek.
Meer informatie daarover vind u hier op de site van de belastingdienst.
Kortom, u kunt méér schenken dan u wellicht dacht!

Het RSIN nummer van de Kring:

8050.20.512

Contactgegevens van de Kring

Postbus 280
4600AG Bergen op Zoom
KvK 40280920

Eerste aanspreekpunt is de secretaris onder emailadres:

secretaris@geschiedkundigekringboz.nl

De jaarstukken van de afgelopen jaren zijn hieronder terug te vinden:

2017, 2016, 2015,.2014, 2013, 2012, 2011.

Het bestuur van de Geschiedkundige Kring is onbezoldigd.