20 oktober 2016

Welkom in de Paardenhoek

De mini excursie naar 'de blokstallen' is enerzijds een duidelijke verwijzing naar het militaire verleden van dit gebied, en anderzijds een blik op de wijze waarop wordt thans omgegaan met dit erfgoed. Herbestemming heeft de blokstallen (en andere delen van kazernegebouwen) een nieuwe toekomst gegeven.
28 september 2016

Uitnodiging stadsexcursie Blokstal 2 & 3

Graag nodigt het bestuur u uit voor een stadsexcursie naar Blokstallen 2 & 3 op zondag 16 oktober om 12.00 uur.