22 maart 2018

Kerken in Brabant; Hofzaallezing 2018-III

Het kerkelijk erfgoed in Brabant is nog best rijk, al is veel helaas verdwenen. Ook de toekomst is best zorgelijk als voor de gebouwen geen goede bestemming wordt gevonden.
15 maart 2018

Sancto Antonio 200 jaar; Hofzaallezing 2018-II

De tweede Hofzaallezing op 13 maart 2018 was geheel gewijd aan de geschiedenis en de status vandaag de dag van de St Antoniusmolen aan de Halsterseweg. De bezoekers werden bovendien vergast op een kleine inleiding op de werking van een windmolen.
10 maart 2018

Je bent jong en je wilt wat; Hofzaallezing 2018-I

Hofzaallezing 2018-1 door Kitty de Leeuw ging over de periode voor het merendeel van de bezoekers hun (vroegste) jeugdjaren betrof. Vanaf circa 1955 kwamen overal in Nederland jongerenculturen van de grond. Brommers, popmuziek, jongerensoos, opvallende haardossen als kuiven, suikerspinnen, jazz-sikjes en beatlehaar werden 'statussymbolen'.
3 februari 2018

Hofzaallezingen 2018

De hofzaallezingen komen er weer aan. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Wacht echter niet tot het laatste moment!
9 april 2017

Hofzaallezing 2017-IV: Vreemd of Eigen-aardig?

Twee lezingen die in een ogenschijnlijk contrast alles te maken hebben met de Bergse samenleving. Een uitgebreid verslag van de lezingen vindt u in de bijlagen van dit artikel.
28 maart 2017

Hofzaallezing 2017-III: Muziekschool 150 jaar

De derde hofzaallezing was van voor tot achter een demonstratie van het plezier dat met maken van muziek gepaard gaat. Behalve een enthousiaste inleider in de persoon van Cees Meijer genoten de aanwezigen van de prestaties van enkele leerlingen van de muziekschool.
22 maart 2017

De Schutterskraag uit Zevenbergen

Een sieraad wat inmiddels al vele tongen heeft losgemaakt en alom bewondering trekt is de zilveren schutterskraag van het Sint Jorisgilde in Zevenbergen. Ofschoon het ook werd besproken in hofzaallezing 2 van 2017 verdient dit pronkstuk een apart artikel.
22 maart 2017

Hofzaallezing 2017-II: Zilver in Bergen

De tweede Hofzaallezing op 14 maart 2017 vormde een duidelijke prélude op de komende tentoonstelling Voorbij IJdelheid van 20 mei – 29 oktober 2017 en de publicatie van het boek Zilver in en om Bergen op Zoom. Een tentoonstelling van een regio- overstijgend belang en een boek dat een standaardwerk vormt over de welhaast vergeten zilvernijverheid in het markiezaat.
14 maart 2017

Hofzaallezing 2017-I: Handel en scheepvaart in de Scheldedelta

De eerste Hofzaallezing van 2017 op 7maart besteedde aandacht aan de economische ontwikkelingen in de delta van de Schelde. De inleider van de avond, prof.dr. Peter Henderikx biedt met deze lezing een aanvulling op het standaardwerk 'De geschiedenis van Zeeland' uit 2012 waarin de steden Reimerswaal en Bergen op Zoom ontbreken, hetgeen hij als een lacune beschouwt.