25 december 2016

Hofzaallezingen 2017 – Uitverkocht!

In minder dan geen tijd was het hele volume aan entreekaarten voor deze lezingen uitverkocht. Een korte schets van de betreffende lezingen vindt u in bijgaand artikel.
24 maart 2016

Hofzaallezing 2016-IV: Twee eeuwen scheepvaart in Bergen op Zoom

Van brede beurt en beurtvaart onder zeil naar Inland barge terminal. Gerrit Groeneweg belicht een stukje uit de bergse scheepvaart, die uit het collectieve geheugen is weggezakt. Het blijkt een boeiende nijverheid die zich overigens voornamelijk buiten Bergen op Zoom bezig houdt.
19 maart 2016

Hofzaallezing 2016-III: De weervissers van Bergen op Zoom

Een prachtige Bergse bedrijfstak die overigens door nog maar één familie wordt beoefend, en mede dank zij de Stichting Behoud Weervisserij kan voortbestaan, komt aan de orde in deze derde lezing. Het boek dat over dit onderwerp verscheen bevat vanzelfsprekend veel meer informatie dan in het tijdsbestek van deze lezing kon worden besproken.
16 maart 2016

Hofzaallezing 2016-II: Een vergeten oorlog

Aan het eind van de Napoleontische oorlog is Nederland nagenoeg bevrijd, maar Bergen op Zoom wordt met enkele andere vestingen nog steeds bezet gehouden. Zelfs duurt dit tot na de troonsafstand van Napoleon. De door Ad van den Bulck beschreven verrassingsaanval wordt met deze lezing in het perspectief van deze Europese oorlog geplaatst. Behalve een korte samenvatting is ook een uitgebreid verslag beschikbaar, plus downloads van vroegere publicaties.
4 maart 2016

Hofzaallezing 2016-I: Op zoek naar de Romeinen

Stad en inwoners van Bergen op Zoom mogen zich gelukkig prijzen met het archeologenteam Vermunt en Van der Kallen, dat middels zorgvuldig veldonderzoek de toch al rijke geschiedenis van de stad en ommelanden nog steeds weet aan te vullen. De hofzaallezing van drs. Marco Vermunt laat het licht schijnen over ontdekkingen van de laatste vijf jaren, die tezamen een verrijking van de historie van de streek opleveren.
21 januari 2016

Hofzaallezingen snel uitverkocht

Binnen anderhalve week waren alle sets kaarten voor de Hofzaallezingen uitverkocht.
22 december 2015

Hofzaallezingen 2016, Cultuurhistorie rond Bergen op Zoom

Voor de zeventiende keer wordt er een reeks van vier lezingen georganiseerd over de cultuurhistorie rond Bergen op Zoom. De lezingen worden gehouden in de Hofzaal van Het Markiezenhof Historisch Centrum te Bergen op Zoom en worden georganiseerd door Het Markiezenhof, De Geschiedkundige Kring en Heemkundekring Halchterth.
3 oktober 2015

Vooraankondiging Hofzaallezingen 2016

Noteer vast in uw agenda, in maart 2016 zullen de Hofzaallezingen georganiseerd worden op de dinsdagavonden 1, 8, 15 en 22 maart .
28 maart 2015

Hofzaallezing 2015-IV: ‘Eens maar nooit weer’

In de vierde lezing schetst Robert Catsburg het leven van een Canadese soldaat tijdens de Slag om de Schelde, en citeert uit zijn interviews met veteranen die aan de Zoom hebben gevochten.