13 december 2016

36 keer bladeren

Bladerboekjes van het Markiezenhof vormen tezamen een snelcursus Bergse geschiedenis. Via een groot aantal invalshoeken bieden ze een snelle inkijk in de stadsgeschiedenis, de heren van het markiezaat, hun woningen met het Markiezenhof in het bijzonder en nog veel meer.
12 december 2016

Ophalen ledengeschenk 2016

Tijdens de verhuizing van de archiefbalie en -leeszaal kan het ledengeschenk worden afgehaald aan de ontvangstbalie van het museum.
15 oktober 2016

Presentatie boek over familie Rogier (ledengeschenk 2016)

Hoe kan een boek over de familie Rogier beter worden gepresenteerd dan met muziek uit een orgel, gebouwd door een lid vandeze familie? De aanbieding van het nieuwste ledengeschenk vond dan ook plaats in de Gertrudiskerk. Yolande Kortlever mocht het eerste exemplaar onder loftuitingen aan haar gericht in ontvangst nemen.
28 september 2016

Presentatie ledengeschenk 2016

Het bestuur en de Werkgroep Boeken nodigen u van harte uit voor de presentatie van het ledengeschenk 2016 op 14 oktober in de Gertrudiskerk.
27 mei 2016

Ledengeschenk 2018: werktitel ‘Bergen in Brokken’

De inhoud van het ledengeschenk 2018, "Bergen in Brokken" begint vorm te krijgen. De categorieën zijn vastgesteld, een eerste aanzet van de te behandelen objecten kunt u hier inzien. We nodigen de leden tot 1 september 2016 aanvullende suggesties te doen.
29 april 2016

Oproep voor beeldmateriaal voor jubileumboeken Begijnhof Breda

Het Begijnhof in Breda viert in 2017 het 750-jarig jubileum. Omwille van dit jubileum wordt een serie boeken uitgegeven waarbij de redactie op zoek is naar uniek beeldmateriaal.
3 december 2015

Uitgave boek over Joris van Spilbergen

Deze zomer (2015) was het exact 400 jaar geleden dat Joris van Spilbergen de Spaanse Zuidzee Armada een gevoelige nederlaag toebracht. Later in dienst bij het machtige handelshuis van Balthasar de Moucheron maakt hij o.a. in 1601 een reis naar Ceylon en Java. Na thuiskomst verhuist hij naar Bergen op Zoom. Over deze relatief onbekende plaatsgenoot schreef Jan de Lint een boek wat 10 dec. gepresenteerd zal worden.
8 november 2015

Wilhelmietenmuseum Huijbergen

De actieve leden van de Geschiedkundige Kring, 'vrijwilligers' wordt jaarlijks een bedankje aangeboden. Tegenwoordig is dat in de vorm van een educatief uitstapje, dat uiteraard aansluit bij het werkgebied van de Kring.
18 september 2015

Ledengeschenk 2018: werktitel ‘Bergen in Brokken’

De Werkgroep Boeken zoekt nadrukkelijk de hulp van de leden van de Kring bij deze uitgave.