24 januari 2014

Hofzaallezingen 2014-I: Van klokken en orgels, zangers en snaren, toeters en trommels

Kerkmuziek blijkt door de eeuwen heen een hele ontwikkeling doorgemaakt te hebben. In Bergen op Zoom is hieraan danig bijgedragen, al is het tijdens de reformatie lange tijd stil geweest in de kerken van de stad. Kerkmuziek is zelfs geschreven ter gelegenheid van de inname van de stad door de Fransen.
29 oktober 2013

Lezing “Vorst en Volk” – verslag

In het kader van de Maand van de Geschiedenis hield prof. dr. Herman Pleij een lezing voor de leden van de Geschiedkundige kring over de relatie tussen het Nederlandse volk en zijn vorst(en).
20 september 2013

Stadsexcursie Vestinggronden Noord – verslag

De stadsexcursie op 9 juni 2013 leidde na in het verleden wijken aan de zuid- en oostzijde bezocht te hebben nu naar de noordkant van de stad. Frans de Looij (stedenbouwkundige bij gemeente BoZ) nam de deelnemers mee door de wijk met een boeiende uitleg over zowel de wijk als geheel als een aantal markante panden.
16 september 2013

Een bezoek aan de Grebbe – verslag

De Grebbe was als rijksmonument ook toegankelijk op de zaterdag van het monumentenweekend op 14 september 2013. Voor een beperkt aantal mensen, kaarten afhalen bij VVV, die binnen vijf minuten was 'uitverkocht'. Gelukkig was uw correspondent één van de gelukkigen. Heeft u ten minste een verslag, al is dat maar surrogaat vergeleken met een echt bezoek.
6 september 2013

Heerenkamer – verslag

Achter het stadhuis staat een voor vele Bergenaren totaal onbekend gebouw, de Heerenkamer. Onbekend omdat het vanaf de Sint Annastraat niet kan worden gezien. Het vertelt met binnen- en buitenzijde een verhaal van politiek en economie van vroeger tijden, die ons bepaald niet vreemd voorkomt. Omdat het achteraf staat is er in het verleden met weinig aandacht mee omgesprongen.
9 juli 2013

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2013

Dinsdag 23 april heeft de Geschiedkundige Kring de algemene ledenvergadering gehouden. Na de pauze heeft Johanna Jacobs een lezing gehouden over “REDDING, RESTAURATIE EN HERPLAATSING VAN ARCHITECTUURGEBONDEN KUNST UIT DE WEDEROPBOUWPERIODE”.
1 juli 2013

Een paardenstal aan de Hoogstraat – verslag

Het bericht dat het huis Jeruzalem, ofwel 'het huis van Asselbergs' met een excursie bezocht kon worden, leidde tot een run op de aanmeldingsadressen. Op deze zondagochtend 12 mei 2013 was er dan ook een opvallende oploop van belangstellenden in de Hoogstraat voor nummer 15. Het bezoek was dan ook de moeite waard. En aansluitend kon men nog naar de Heerenkamer, en minstens zo interessant gebouw.
23 april 2013

Geschiedenisquiz 2013 – verslag

Vrijdagavond 12 april 2013 ia om 19.00 uur elke stoel in de theaterzaal van het Rijks bezet. Hoe on-Bergs.... Want de quiz ( de negende al weer) gaat pas om half acht van start. Dan gaan de teams een vriendschappelijke maar niet minder verbeten strijd aan. Wie gaat er met de hoogste eer strijken?
5 februari 2013

Hofzaallezing 2013-IV: De ramp, zestig jaar later

Op 1 februari 2013 is het zestig jaar geleden dat de zuidwestelijke delta werd getroffen door een watersnood, die de geschiedenis is ingegaan als 'De Ramp'.