15 december 2016

Waterschans 2016-IV

In de 4e Waterschans van 2016 aandacht voor kermisman Dries Giezen. We komen terug op de Bergse Vliegtuigbouw, met dank aan reacties van lezers en Bart van Eekelen gaat dieper in op de positie van het Markiezenhof binnen de bezittingen van Markies Carl Theodor.
13 december 2016

36 keer bladeren

Bladerboekjes van het Markiezenhof vormen tezamen een snelcursus Bergse geschiedenis. Via een groot aantal invalshoeken bieden ze een snelle inkijk in de stadsgeschiedenis, de heren van het markiezaat, hun woningen met het Markiezenhof in het bijzonder en nog veel meer.
8 december 2016

Raak? Nét niet….

Inmiddels zal wel bekend zijn dat Markiezenhof nét naast de winst greep. Dat wil niet zeggen dat er nu niets gebeurt.....
22 maart 2016

Henri Mastboomlezing: Zes eeuwen zilver

Zelfs met de vloed aan publicaties die over de geschiedenis van Bergen op Zoom is verschenen, blijkt er toch een lacune. Die wordt nu hersteld. Een werkgroep is doende de geschiedenis van de edelsmeden in het Bergse op de kaart te zetten. Met alles wat je er bij kunt wensen. Waar Marco Vermunt in de eerste hofzaallezing van dit jaar constateert dat er geen hiaat in de geschiedschrijving van deze streek is, komt Cees Vanwesenbeeck in een Henri Mastboomlezing op 17 maart 2016 tot een andere conclusie.
22 december 2015

Hofzaallezingen 2016, Cultuurhistorie rond Bergen op Zoom

Voor de zeventiende keer wordt er een reeks van vier lezingen georganiseerd over de cultuurhistorie rond Bergen op Zoom. De lezingen worden gehouden in de Hofzaal van Het Markiezenhof Historisch Centrum te Bergen op Zoom en worden georganiseerd door Het Markiezenhof, De Geschiedkundige Kring en Heemkundekring Halchterth.
12 oktober 2015

Een vrolijk uiteinde

Niet het jaar komt al ten einde, maar wel het betaalabonnement om de archieven en beeldbank van het Markiezenhof te raadplegen.
19 april 2015

Een tentoonstelling voor speurneuzen

Loop je neus achterna en ga op zoek naar het pestparfum in het Markiezenhof. Stadsdokter Justus Turcq heeft zijn laboratorium in de tuinzalen opgesteld. Soms is hij zelf als pestdokter aanwezig. Spannend en leerzaan voor jong en oud.
2 december 2014

Beckers geeft nog steeds warmte

Op vrijdag 21 november 2014 werd weer een stukje Bergse geschiedenis voor het nageslacht veilig gesteld. Het archief van de haardenfabriek Beckers werd door Piet Beckers en SIEB aan het gemeentelijk archief overgedragen.
1 december 2014

Nieuw: Historische kaarten uit 1747

Het Markiezenhof heeft een vijftal Franse kaarten uit 1747 kunnen verwerven, die mogelijk gebruikt zijn bij de belegering van de stad. De historische gebeurtenissen zijn uit deze serie af te lezen, maar ook de strategische opstelling van alle legeronderdelen. Het zijn fraaie op linnen geplakte kaarten. De kaarten worden wel zodanig kwetsbaar geacht dat ze slechts korte tijd tentoongesteld zullen worden. Het is dus zaak om nu een bezoek aan het Markiezenhof te plannen.